%100 yerli ve milli ürünümüz Simovate Simulation ile fiziksel süreçlerinizin bir kopyasını sürükle bırak ile dijital ortama aktararak alternatif iyileştirme senaryolarınızı hızlı bir şekilde deneyebilir, senaryo sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz edebilir, oluşan darboğazları, kuyruktaki beklemeleri, beklemelerden oluşan maliyetleri, stok kapasitelerini, kaynak kullanım oranlarını inceleyebilir ve en optimum süreci dijital ortamda tasarlayarak fiziksel sürece entegre edebilirsiniz. Hem simülasyon verisi hem de sahadaki canlı veri ile eş zamanlı bir şekilde çalışabilen Simovate Simulation, süreçlerin tek tuşla uzaktan izlenebilmesine ve kontrol edilmesine olanak sağlamaktadır.

2B Simülasyon

BPMN 2.0 notasyonu kapsamında yer alan bileşenleri kullanarak fiziksel süreçlerinizin bir kopyasını 2B olacak şekilde dijital ortama aktarabilirsiniz.

3B Simülasyon

Bu uygulama kapsamında yer alan geniş 3B model kütüphanesindeki modelleri kullanarak ister fabrika, ister havaalanı, isterseniz de hastane simülasyonu gerçekleştirebilirsiniz.

Artırılmış Gerçeklik ile Simülasyon

Platform bağımsız Artırılmış Gerçeklik Uygulaması ile sahada olup biten bütün işlemleri tek tuşla izleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Süreç Analizi ve Planlaması

Simülasyon modeli oluşturulmadan önce hem yalın üretim uzmanlarımız hem de simülasyon / optimizasyon uzmanlarımız ile saha ziyareti gerçekleştirerek sürecin detaylı bir şekilde analizi ve fizibilite çalışması gerçekleştirilmektedir.

Üretim Simülasyonu

İlk adımda yapılan süreç analizi ve fizibilite çalışması sonucunda oluşan yol haritası doğrultusunda fiziksel sürecin bir kopyası müşteri gereksinimlerine ve tercihlerine göre 2B, 3B ya da Artırılmış Gerçeklik teknolojisi kullanılarak dijital ortama taşınmaktadır. Bu sayede, denenebilecek alternatif iyileştirme senaryoları dijital ortamda denenerek en optimum sürecin tasarlanması sağlanmaktadır.

Dijital İkiz

İkinci adımda oluşturulan süreç modeli simülasyon verisi ile çalışabildiği gibi sahadaki makinelerin PLC ve sensörleri üzerinden alınan anlık veri ile de eş zamanlı olacak şekilde çalışabilmektedir. Ek olarak, PLC den verinin alınamadığı noktada %100 yerli ve milli tasarımımız olan I/O kartlarımız üzerinden herhangi bir PLC gereksinimi olmadan veri toplama imkanı sağlanmaktadır.