Simülasyon Teknolojileri

Dünyada gittikçe karmaşıklaşan sistemlerin geliştirilmesinden kullanılır hale gelmesine kadar pek çok aşamada önemi artan modelleme ve simülasyon sistemleri; analiz, test, değerlendirme ve eğitim başta olmak üzere birçok konuda kullanım alanına sahiptir. Bu önemin farkında olan Simoavate, simülasyon sistemleri ve bu sistemleri oluşturan yazılım ve donanım bileşenleri konularındaki araştırma-geliştirme çalışmalarıyla özgün çözümler üretmekte, sivil ve askeri sektörlere hizmetler vermektedir.

Simovate modelleme ve simülasyon alanında çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir.