Kesikli Olay Simülasyonu

SİMOVATE SİMÜLASYON KULLANIM KOŞULLARI

Yerli ve milli simülasyon yazılımımızın temel nitelikleri ve kullanım koşulları aşağıda yer almaktadır.

 

Standart Paket

  • Bu paket kapsamında, Simovate Simülasyon uygulamasının eğitim amacıyla kullanılmak üzere en fazla 60 bilgisayara 1 yıllık kurulumu ve kullanımı ücretsiz olacaktır.

  • Kullanıcılar, Simovate Simülasyon uygulamasının model kütüphanesine eklemek üzere gerçek problemlerden oluşan en az üç modeli bir yıllık süre zarfında oluşturulacaktır.

  • Simovate Simülasyon kullanılarak yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen kazanımların yer aldığı bir yurt içi veya bir yurt dışı yayın (makale, kitap, bildiri vb.) yapılması gerekmektedir. Yapılan yayınlarda Simsoft’un vermiş olduğu destek mutlaka belirtilmelidir.

Premium Paket

Bu paket kapsamında, Simovate Simülasyon uygulamasını eğitim amacıyla kullanmak üzere bir yıllık ücretli satın alan kurumlar;

  • Programın kurum içi sınırsız kullanım hakkına sahip olacaklardır.

  • Simsoft’un maddi destek programından yararlanacaktır. Simovate Simülasyon kullanılarak yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen kazanımların yer aldığı her yurt dışı yayını (makale, kitap, bildiri vb.) için Simsoft’un yayın sahibine 5.000 TL, her yurt içi yayını (makale, kitap, bildiri vb.) için 2.500 TL maddi destek sağlayacaktır. Yapılan yayınlarda Simsoft’un vermiş olduğu destek mutlaka belirtilmelidir.

  • Simovate Simülasyon uygulamasını 1 yıl daha ücretli satın alan kurumlar Simovate Simülasyon programının 3B modülünün 1 yıllık kullanım hakkına ücretsiz sahip olacaktır.

* Premium paket kapsamında verilecek olan desteğin toplam tutarı 20.000 TL’yi aşmayacaktır.

Ekran Alıntısı.JPG
SurecSimulasyonu.png