Sağlıkta Kalite ve Performans Geliştirme İçin Simülasyon Yöntemi ve Bir Uygulama

Sağlıkta Kalite ve Performans Geliştirme İçin Simülasyon Yöntemi ve Bir UygulamaVI. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’e uygulama alanında yapılan “Sağlıkta Kalite ve Performans Geliştirme İçin Simülasyon Yöntemi” çalışmamız ile katılım sağladık.
Özet

Kaynakların etkin kullanılması için sağlık alanında yapılan çalışmaların başında süreç iyileştirme ve performans geliştirme faaliyetleri gelmektedir. Bu tür faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gelişmiş sağlık sistemlerine sahip ülkelerde yaygın olarak süreç simülasyon tekniği kullanılmaktadır. Süreç simülasyonu, bir sağlık sisteminde, tıp çalışanları ve sağlık ekipmanlarının hastalar ile etkileşiminin modellendiği ve bilgisayarda hızlı olarak zaman içindeki değişimlerinin gözlenebildiği ortamdır. Süreç simülasyonu ile gerçek hayatta denenmesi zor olan değişiklikler ve iyileştirmeler daha güvenli ve maliyet etkin olarak sınanabilir. Diğer taraftan süreç simülasyonları ile değerli kaynakların etkin kullanılabileceği en iyi (optimum) seviyeler belirlenebilir. Böylelikle süreçlerdeki arzulanan kalite seviyelerine uygun maliyetle ulaşması sağlanabilir. Bu çalışmamızda Anadolu Sağlık Grubu’na ait bir hastanedeki Pediatri Kliniğinde simülasyon tekniği kullanılarak süreç iyileştirme uygulaması yapılmıştır. Çalışmamızda performans ölçütü olarak klinikte hasta bekleme zamanları ve kaynak kullanım oranları seçilmiştir. Simülasyon ile önerilen optimum kaynak seviyeleri belirlenmiştir. Hastane yönetimi tarafından simülasyon sonuçlarının uygun olduğu belirtilmiştir.


3 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör