Dijital İkiz Kavramına Genel Bir BakışDijital ikiz kavramı ilk olarak 2002 yılında NASA uygulamalarında konuşulmaya başlanmış bir kavramdır. NASA, yanında veya yakınında olmadığı sistemleri kontrol etme gücünü geliştirmek için kollarını çoktan sıvamış bundan yıllar önce. Fakat halk tarafından, NASA'nın yayınladığı bir yol haritası sayesinde bu kavram ilk defa 2010 yılında duyulmuştur. Üzerinden yıllar geçmiş olsa da, bugün geldiğimiz noktada hâla "dijital ikiz" kavramını netleştiremediğimizi ve uygulamakta zorlandığımızı görmekteyiz.


Nedir Dijital İkiz? Bize ne gibi faydalar sağlıyor? Sistemlerimize ya da ürünlerimize nasıl uygulayabiliriz?


Dijital ikiz en genel tâbirle, fiziksel bir nesnenin ya da sistemin dinamik yazılım modeli olarak tanımlanabilir. Burada dikkat çekmek istediğimiz bir nokta var. Sistemden kastımız sadece somut sistemler yani üretim hatları değil. Hizmet sektörü de bu sistemlerin içerisinde yer almaktadır. Çünkü Endüstri 4.0 kavramı, aslında tüm sektörleri içeren bir kavramdır. Dijital ikiz Endüstri 4.0'ın en önemli kollarından birini oluşturmaktadır.


Yazılım kavramını ise biraz daha özele indirirsek, sistemlerinizin üç boyutlu şekillerde modellenmesi, gerçek verilerin dijitale anlık olarak aktarılması ve canlı bir model olacak şekilde entegre edilmesine kısaca "yazılım modeli" diyebiliriz.


Gelelim nasıl uygulanacağına...Tek yapmanız gereken mevcut durum için zaman etütleri yaparak, çeşitli verileri elde etmek. Geçmiş dönem verileri, güncel dönem verileri ile birleştirilerek makine öğrenmesi sağlanır. Böylelikle dijital ikiziniz sizi risk ve tehditlere karşı önceden uyaracaktır.