Şehir Hastaneleri için Simülasyon Tabanlı Planlama


Şehir Hastaneleri için Simülasyon Tabanlı Planlama

Adana Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği için düzenlenen “Sağlık Sistemlerinde Modelleme ve Simülasyon Tabanlı Planlama, Süreç İyileştirme ve Performans Geliştirme” konulu 5 günlük eğitim faaliyetimiz kapsamında Adana Şehir Hastanesi’ndeyiz. Şehir Hastaneleri gibi karmaşık sistemlerin planlanmasında simülasyonun sağladığı avantajları örnek o