Simovate Maintenance

   Kestirimci Bakım Yönetim Sistemi

Üretimleriniz aksamadan makine bakımlarınızı planlayabilirsiniz. Bu sayede üretim

durmadan makine kaynaklı üretim

hatalarına müdahale edebilirsiniz.

Simovate Maintenance Modülü;

  • Kestirimci Bakım Yönetimi

  • Bakım Planlaması

konularında çözüm üretmektedir.

Kestirimci Bakım Yönetimi: Fabrikada bulunan makineler üzerine yerleştirilen sensörler ile alınan verilerden makine öğrenmesi teknolojisi kullanılarak fabrikada çalışır halde bulunan makinelerin ne zaman ve hangi sebepten bozulacağının bilgisini vermektedir. Bu sayede üretim durmasından kaynaklı maliyetlerden kurtularak global piyasada rekabet gücünüzü artırabilirsiniz.

Bakım Planlaması: Simovate Execution modülü ile birlikte çalışarak en iyi üretim çizelgesinde ne zaman ve hangi süre tamir edilmesi gerektiğini Gantt şeması ile uygulayıcıya sunmaktadır.