KAUÇUK ÜRETİMİ

Kauçuk Üretim Süreçlerini İyileştirmek İçin Uygulamalı Bir Model

 

Bu raporda, kauçuk ve metal içeren mesnet üretimi gerçekleştiren bir KOBİ, Simovate kullanılarak, incelenmiştir.

 

 

Problem Tanımı

 

Şirketin, siparişleri günlük tamamlamaya yönelik, haftalık bir takvimi bulunmakta. Daha verimli çalışmak ve siparişleri zamanında teslim etmek için üretim hattının hızı ve kaynak kullanımı dengelenmelidir. Üretim sistemiyle ilgili bazı muhtemel problemler şunlardır:

 

 

 • Kaynak Kullanım Problemleri: Kaynak kullanım oranları, dar boğaz işlemleri ortadan kaldırmak üzere, dengelenmelidir.

 

 • Bekleme Zamanı Problemleri: Kuyruklardaki bekleme zamanı sistemde dar boğaz yaratabilir.

 

Simülasyon Sonuçlarının Analizi

 

Kaynak kullanım oranları ve kuyrukta bekleme zamanları ile ilgili bilgiler kullanılarak sistemdeki dar boğazlar tespit edilmiştir. Ardından çözümler, yukarıdaki problemleri çözmek için, önerilmiştir.


 

Önerilen Çözümler

 

Önerilen çözümler uygulandıktan sonra aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Mevcut Sistem ve Alternatif Senaryoların Karşılaştırması ve Özeti

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, eğer şirketin hiç para kısıtlaması yok ise, Alternatif 3 46.22 % oranında iyileşmeyle en iyi çözümdür. Eğer şirketin biraz para kısıtlaması varsa, Alternatif 2 29.05 % oranında iyileşmeyle en iyi çözümdür. Son olarak eğer şirketin katı bir para kısıtlaması varsa, Alternatif 4 “0” ek harcama oluşturarak 6.16 % oranında iyileşmeyle en iyi çözümdür.

Kauçuk Üretim Süreçlerini İyileştirmek İçin Uygulamalı Bir Model

 

Bu raporda, kauçuk ve metal içeren mesnet üretimi gerçekleştiren bir KOBİ incelenmiştir. İnceleme sırasında kauçuk ve metallerin üretim safhaları dikkate alınmıştır. Süreçleri kaynak verimliliği, toplam bitime zamanı ve toplam maliyet açısından geliştirmek adına modellenen bu simülasyon modelinde Simovate kullanılmıştır.

 

 

Üretim Sistemi

 

Mesnetlerin üretiminde iki tip ham madde kullanılmıştır. Bir mesnet, kauçuk ve sac levha pres makinesinde sıkıştırılmasıyla oluşturulur:

 

 • Kauçuk (11)

 • Sac Levha (10)

 

Bu materyaller birçok farklı işlemden geçerler ve ilgili kaynaklar şunlardır:

 

 • Sac Levha Boyama İşçisi (1)

 • Kauçuk İşçisi (1)

 • Pres, Yükleme, Tahliye İşçisi (4)

 • Kauçuk İnceltme Makinesi (1)

 • Pres Makinesi (2)

 • Sac Levha Boyama Sehpası (22370 mm)

 

Problem Tanımı

 

Şirketin, siparişleri günlük tamamlamaya yönelik, haftalık bir takvimi bulunmakta. Daha verimli çalışmak ve siparişleri zamanında teslim etmek için üretim hattının hızı ve kaynak kullanımı dengelenmelidir. Üretim sistemiyle ilgili bazı muhtemel problemler şunlardır:

 

 • Kaynak Kullanım Problemleri: Bir üretim sisteminin verimli işlemesi için tüm kaynaklar dengeli bir şekilde kullanılmalıdır. Eğer bazıları diğerlerinden fazla kullanılırsa, darboğazlardan ötürü, üretim yavaşlar. Bu problem, kaynak kullanımının daha yüksek olduğu yerlere, kaynak ekleyerek çözülebilir.

 

 • Bekleme Zamanı Problemleri: Kuyrukta bekleyen kauçuk sayısı ve bekledikleri zaman arttıkça, darboğazlardan başlamak üzere, tüm sistemin performansı düşer. Dolayısıyla, kuyruklardaki bekleme zamanları, bu duruma yol açan işlemlere kaynak ekleyerek ya da bu işlemlere ait bazı değişkenleri değiştirerek azaltılmalı.

 

 

Çözüm Yöntemi

 

Simülasyondan sorumlu takım tesislerdeki üretim süreçlerini gözlemledikten sonra Şekil 1'de görülebilen simülasyon modelini oluşturdular. Bu modelin sonuçları kullanılarak sistem hızlandırılacaktır. Gerçek hayatta hiçbir değişim yapmadan, yalnızca simülasyonda değişiklik yaparak, hangi değişimin ne sonuç verdiğini görme şansı yakaladılar.

 


 

 

 

Şekil 1: Simülasyon Modeli

 

Simülasyon modeli Simovate üzerinde bir gün için koşuldu ve darboğazlar(üretimi yavaşlatan kısımlar) belirlendi. Sonuç olarak, sac levha boyama işlemi ve tip 1 mesnet için pres işleminin(500x300x100), tüm sistemi hızlandırıp sipariş bitirme zamanını azaltmak adına, hızlandırılması gerektiği bulundu. Yukarıda tanımlanan sorunlarla alakalı modelin analizi:

 

 • Kaynak Kullanım Problemi: Mevcut sistem kullanıldığı zaman ortaya çıkan sonuçlar Şekil 2'de görülebilir. Sistemdeki en çok kullanılan kaynak, çok çalışıp görevleri tamamlamaya çalıştığı için, darboğaza neden olabilir. Önceki işlemler erken bile bitirilse, bu darboğaz işlemin bitirilmesi beklenecektir. Dolayısıyla, en çok kullanılan kaynak darboğaz olarak düşünülebilir ve sistemin hızını o belirler. Mevcut sistemde, 1 numaralı Pres Makinesi en çok kullanılan kaynak durumundadır. Kullanım oranını düşürmek ve darboğazı ortadan kaldırmak için bu kaynağa bir işçi daha alınabilir.

 


 

Şekil 2: Mevcut Kaynak Kullanım Oranları

 

 

 

 


 

 

Şekil 3: Kauçuk İnceltme İşleminin Kaynak-Aktivite Çizelgesi

 

 • Kuyrukta Bekleme Zamanıyla İlgili Problemler: Mevcut sistemde, kauçuk ve sac metaller farklı istasyonlarda işlenmektedir. Daha sonrasında, nihai ürün olan mesnetleri oluşturmak adına, beraber işlenmeleri gerekmektedir. Beraber işlenmeden önce diğer eşinin gelmesi için "match parallel gateway” mantığıyla beklerler. Gruplanan ilk kauçuk sisteme 74. dakikada giriş yaparken gruplanan ilk sac levha siteme 182. dakikada giriş yapıyor. Kuyrukta bekleme zamanı yaklaşık 110 dakika. Dolayısıyla, kuyrukta bekleme zamanları verimsiz sonuçlanmaktadır. Başlangıç serbest sehpa boşluğunu azaltabiliriz ya da sac levhaların sisteme erken gelmesini fazladan bir adet işçi alma yoluyla sağlayabiliriz.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Mevcut Sistemde Her İşlem İçin Bekleyen Kauçuk ya da Sac Levhası Sayısı

 

Önerilen Çözümler

 

Simülasyon çıktılarının ve grafiklerinin analizi sonucunda şu bilgilere ulaşılmıştır:

 

 • En yüksek kullanım oranı 1 numaralı Pres Makinesi'ne aittir.

 

 • İki hammaddenin bir araya gelmesi üzere "match parallel gateway" için bekleme zamanı çok yüksek ve bu bekleme zamanı sistemde verimsizliğe yol açmakta.


 

Yukarıdaki bilgilerden elde edilen bilgiler ışığında, bitirme zamanı açısından üretimi geliştirmek adına, 4 alternatif çözüm önerilmiştir. Bu öneriler şunlardır:

 • Fazladan 1 Adet Sac Levha İşçisi Almak

Sac levha işlem zamanları hızlanacağı için, 14.04 % oranında gelişme gözlenmektedir.

 • Fazladan 1 Adet Sac 1 Numaralı Pres Makinesi Almak

1 Numaralı Pres Makinesi en çok kullanılan kaynak olduğu için bu çözüm sayesinde 29.05 % oranında bir gelişme gözlenmektedir.

 • İlk İki Çözümü Beraber Uygulamak

Eğer para konusunda bir kısıtlama bulunmuyorsa bu çözüm sayesinde 46.22 % oranında bir gelişme gözlenmektedir.

 • Başlangıç Serbest Sehpa Boşluğunu Azaltmak

Eğer para konusunda bir kısıtlama mevcutsa ve şirket para harcamak istemiyorsa, bu çözüm sayesinde, “0” ek harcamayla 6.16 % oranında bir gelişme gözlenmektedir.

 

Önerilen çözümlerle birlikte ilgili sipariş tamamlama zamanları ve sipariş tamamlama zamanındaki değişim oranı aşağıdaki tabloda görülmektedir.

 

Tablo 1: Mevcut Sistem ve Alternatif Senaryoların Karşılaştırması ve Özeti

2.PNG
22.PNG
222.PNG
2222.PNG
22222.PNG
222222.PNG